Deelnemersvoorwaarden

Hier vindt u de deelnemersvoorwaarden die betrekking hebben op het fotoproject Parkstad fotografeert, georganiseerd door fotograaf Chris Keulen i.s.m. IBA-Parkstad.

 

Deelname

 • Deze deelnemersvoorwaarden zijn van toepassing op Parkstad fotografeert
 • Na afloop van elke expositie zijn de inzendingen zichtbaar op www.parkstadfotografeert.nl.
 • Deelname aan dit project staat open voor iedereen (amateur en professional) die in Parkstad woont of werkt, of de stad bezoekt. De organisatie nodigt nadrukkelijk iedereen uit. Het gaat eerder om het leven in Parkstad vast te leggen, dan om een technisch perfecte foto.
 • Deelname is alleen mogelijk binnen de periode die door de organisatie wordt aangegeven: 2010-2020.
 • Deelname aan het project is vrij en gratis. Uitsluitend de kosten voor het internetverkeer van en naar www.parkstadfotografeert.nl zijn voor rekening van de deelnemer.
 • Deelname aan dit fotoproject houdt acceptatie van deze deelnemersvoorwaarden in.
 • Elke zes maanden wordt op de website www.parkstadfotografeert.nl en via andere mediakanalen een nieuw thema aangekondigd.
 • De foto’s moeten gemaakt zijn tussen 2010 en 2020. Oudere foto’s uploaden is niet toegestaan en worden uitgesloten van deelname.
 • De foto’s moeten gemaakt zijn in Parkstad.
 • Per deelnemer mogen er 10 foto’s per thema worden ingezonden.
 • Beeldmanipulatie oftewel het toevoegen of verwijderen van bepaalde beeldelementen waardoor de inhoud van de foto verandert en ook het samenvoegen van foto’s of het maken van collages is niet toegestaan. Lichte beeldbewerking is wel toegestaan. Foto’s in kleur en zwartwit worden geaccepteerd.
 • De inzender verklaart eigenaar te zijn van de foto en, mits van toepassing, houder te zijn van het portretrecht. IBA Parkstad en of Chris Keulen is op geen enkele wijze aansprakelijk wanneer de inzender niet de eigenaar of portretrechthouder is van de ingestuurde foto(‘s). Door inzending geeft de inzender aan Chris Keulen en IBA-Parkstad toestemming om de foto(’s) te publiceren in alle gedrukte of digitale media die verbonden zijn aan het project.
 • Wanneer een (gedeelte van de) foto gebruikt wordt ontvangt de inzender persoonlijk bericht per mail.
 • Over de keuze kan niet gecorrespondeerd worden.
 • De organisatie houdt zich het recht voor fotomateriaal te weigeren. Alle eventueel hieruit voorvloeiende kosten komen voor rekening van inzender.

Speelwijze

 • Via de website www.parkstadfotografeert.nl kunt u binnen de aangegeven periode foto’s uploaden. Foto’s in print worden niet in de collectie opgenomen.
 • Ingediende foto’s dienen betrekking te hebben op het thema en moeten ook in die periode worden ingediend.
 • Van de ingestuurde foto’s wordt na sluiting van de inzenddatum een expositie samengesteld door curator Chris Keulen (fotograaf). Daarnaast zal per expositie een steeds wisselende gastcurator optreden.
 • Maak een account aan door uw naam en e-mail adres in te vullen.
 • De geselecteerde foto’s worden gepubliceerd binnen het netwerk van IBA-Parkstad (print en online) inclusief naamsvermelding.
 • Inzenders moeten hun foto zonder watermerk aan IBA-Parkstad beschikbaar stellen voor publicatie. Indien noodzakelijk kan IBA-Parkstad een groter digitaal bestand opvragen.

Bekendmaking

Deelnemers waarvan foto’s worden gebruikt voor publicatie (online, gedrukt of anders) worden persoonlijk op de hoogte gesteld via het aangegeven e-mail adres.

Aansprakelijkheid

Chris Keulen, IBA-Parkstad, de door haar ingeschakelde medewerkers of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit dit fotoproject voortvloeiende handelingen.

Slotbepalingen

 • Chris Keulen kan de deelnemersvoorwaarden op ieder moment wijzigen en kan het project ook op ieder moment beëindigen.
 • Alle auteursrechten op de inhoud van de website, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan fotograaf Chris Keulen
 • Chris Keulen en IBA-Parkstad en de door haar ingeschakelde medewerkers bewaren de uiterste geheimhouding omtrent de geselecteerden tot aan de dag van de opening van de expositie.

De gegevens van de deelnemers worden vastgelegd in een bestand van IBA-Parkstad en zullen uitsluitend worden gebruikt in het kader van Parkstad fotografeert. Deze gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden.